Η αγάπη, ο σεβασμός και η τιμή των πιστών προς τον Ιησού Χριστόν την Παναγία και τους Αγίους μας εκφράζετε μέσω των Παρακλήσεων, των Χαιρετισμών, των Εγκωμίων. Η ιστοσελίδα κάνει μια προσπάθεια συγκέντρωσης τους ώστε να είναι προσευχή και επίκληση, προς βοήθεια και παρηγοριά άνωθεν. Όσοι θέλετε και μπορείτε να βοηθήσετε επικοινωνήστε μαζί μου στο email

proseyxi.com@gmail.com


Η πατήστε το κουμπί θα σας βγάλει την ανάλογη φόρμα επικοινωνίας, γράφεται το θέμα που θέλετε και το στέλνετε.
Επίσης άξιον αναφοράς και να ‘’Ευχόμαστε υπέρ αυτών πάντοτε!’’ με Χαρά και Δόξα στους μεγάλους μας Υμνογράφους, την γέφυρα επικοινωνίας άνωθεν, που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν με πολλή αγάπη, σεβασμό και τιμή, αυτά τα Ποιήματα-Ύμνους, που άφησαν και συνεχίζουν να αφήνουν την σφραγίδα τους στη ζωή της Εκκλησίας μας.

Μεγαλυνάριo ἐκ τοῦ ἐλαχίστου Γεωργίου
Πνεῦματος 'Αγίου Θεοσεβές, τὴ ἐπιφοιτήσει, τὴς σὴς χάριτος μὐστικῶς,
θερμῶς εὐχαριστούμε,τοῦς ὔμνους Θεογράφοι, Χαρά τιμῆ καὶ Δόξα στους Θἐοφῶτιστους.Με εκτίμηση αγάπη και φόβο Θεού.

Γιώργος
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!