Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1758
https://www.proseyxi.com

Ευχή εις Ψυχορραγούντα του Αγίου Νήφωνα Empty Ευχή εις Ψυχορραγούντα του Αγίου Νήφωνα

Την / Το Δευ Οκτ 22, 2012 4:47 am
ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΨΥΧΟΡΡΓΑΓΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΗΦΩΝΑ


Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων,
ο μέγας και φοβερός,
ο  πλούσιος και υπεράγαθος,
ο ελεήμων και εύσπλαγχνος
σκύψε και άκουσε με τον αχρείο και αμαρτωλό.
Σύ που έσωσες τον Ιωνά
από την κοιλία του κήτους
και τον Δανιήλ από το στόμα των λιονταρίων,
λύτρωσε με, Χριστέ μου, την ώρα του θανάτου
απ’το ζοφερό σκοτάδι του άρχοντος της πονηρίας.
Μην αφήσης τον διάβολο να έρθη
πάνω απ’το επιθανάτιο κρεββάτι
του δούλου σου.
Να μη δη η ψυχή μου, Κύριε,
τον  ζόφο των δαιμόνων,
ούτε στον νύν αιώνα, ούτε στον μέλλοντα,
ούτε όταν ψυχορραγώ, ούτε όταν ανεβαίνη
η ψυχή μου στον αιθέρα.
Να μην καγχάση ο καταραμένος δράκοντας
κατά  της άθλιας ψυχής μου,
όταν  θα εγκαταλείπη τούτο το αισχρόβιο σώμα.
Να μην την αρπάξη, Κύριε μου, Χριστέ μου,
Ιησού μου, Θεέ μου, το φώς μου,
να μην την αρπάξη
το βρωμερό πνεύμα της δυσωδίας,
και την παρασύρη στον όλεθρο.
Άς μη δουν τα μάτια μου,
δέσποτα και Θεέ του ουρανού και της γής,
την απαίσια και σκοτεινή του όψη.
Αλλά την ώρα εκείνη του τέλους μου,
βασιλιά μου άγιε, τρισάγιε, και δοξασμένε,
στείλε μου το έλεος και την αλήθεια σου.
Στείλε κείνη τη μέρα, Θεέ μου,
τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ πάνω απ’τον δούλο σου.
Στείλε μου τον Γαβριήλ, τον Ουριήλ, τον Ραφαήλ,
τους μεγάλους και λαμπρούς ταξιάρχες,
μαζί με όλη την αχραντη και τρισμακάρια στρατία τους,
για να συντρίψουν τον αχόρταγο δράκοντα του άδη,
που τρίζει τα δόντια του και ποθεί ν’αρπαξη
και να καταπιή όποιον ζη μ’ευσέβεια.
Βυθισέ τον, Θεέ μου, την ώρα της εξόδου μου
μαζί με όλο το βρωμερό του στράτευμα
στην άβυσσο, στον τάρταρο, στο σκότος
και στων <<οδόντων τον βρυγμόν>>.
Στείλε, Κύριε μου Ιησού Χριστέ,
η ευφροσύνη μου, η αναστασή μου,
στείλε την ώρα κείνη τον φιλάνθρωπο,
τον ελεήμοναΠαράκλητο Θεό,
το Πνεύμα της Αληθείας,
να παραλάβη το δικό μου πνεύμα
στην απαράμιλλη γλυκύτητα
και στην αθάνατη αγιότητα του.
Στείλε το,
για να μ’ενισχύση με ρομφαία που θα προπορεύεται
και θα συντρίβη τους πονηρούς εξουσιαστές τους σκότους,
τους ακάθαρτους δαίμονες.
Γιατί, αν τούτα τα βδελύγματα της αναμίας
γκρεμιστούν στο πύρ, στο σκότος, στο χάος στον άδη,
θα μπορέσω ανώδυνα να περάσω τους αιθέρες,
να φτάσω κοντά σε Σένα, το τρισήλιο φώς,
να προσπέσω στους οικτιρμούς σου,
να καταφιλήσω τα’αχραντα πόδια σου,
να γεμίσω απ’τη θεότητα, απ’τα’Άγιο σου Πνεύμα
και να σου ομολογήσω τα’αμέτρηταθυμάσια
που επιτέλεσες για χάρη μου:
Πώς μ’έφερες στη μετάνοια, πως μ’εζωοποίησες,
πως <<έκ των αβύσσων της γής
πάλιν ανήγαγες με>>!
Όλα θα τα’απαριθμήσω μπρός στους αγίους αγγέλους,
για να με κυριέψη το θάμπος
της γλυκήτατης και πανευφρόσυνης θεικής ηδονής.
Και θα σου ψάλω τότε το μέγα των ασμάτων άσμα,
έξαλλος απ’την άφατη ευωδία,
τη χάρη και τη θεική σου ωραιότητα!...
Άκουσε με, Θεέ μου,
κι άς παρανομώ κάθε μέρα μπροστά στα μάτια σου.
Άκουσε με βασιλία μου, λυτρωτή μου,
κι αξίωσε με να μπώ στη δόξα σου,
καθώς νύχτα-μέρα σε ικετύω και δέομαι και παρακαλώ
την αθάνατη και ζωοπάροχη μεγαλωσύνη σου.
Σε θερμοπαρακαλώ και πάλι και πάντα,
Κύριε μου Ιησού Χριστέ!
Την ώρα της εξόδου μου,στείλε μου να μ’ενδυναμώση
την ολόφωτη Παρθένο, τον καθαρώτατο ναό,
το ιερό θησαύρησμα του πλούτου σου, Χριστέ μου.
Στείλε μου την ώρα εκείνη
τον άγιο πρόδρομο και βαπτιστή Ιωάννη,
τα λαμπερά αστέρια-τους αποστόλους-
τους προφύτες και τους μάρτυρες,
τους κήρυκες και τους ευαγγελεστές,
ομολογητές, οσίους και δικαίους,
για να δοξασθή το πλάσμα σου.
Ναι, αθάνατε Κύριε, επάκουσε μου του αμαρτωλού
και αξίωσε με να κερδίσω την ανέκφραστη δόξα σου
την αγέραστη και τρισμακάρια.
Αλλά, Κύριε μου,
δώσε άνεση και σε κάθε δούλο σου που ψυχορραγεί,
όπου θ’ακουσθή τούτη η προσευχή,
για να ντροπιάζωνται τα ρυπαρά δαιμόνια.
Σύντριψέ τα, δέσποτα, με το κραταιό σου χέρι.
Διαλυσέ τα, δυνατέ, με τη ρομφαία σου.
Κάψε τα, κραταιέ και υψηλέ και φοβερέ,
με την αστραπή της πυρίπνοης δυνάμεως σου.
Άς είναι, Θεέ μου, αυτή η προσεύχη
για όσους βρίσκονται στο ψυχορράγημα
δροσία κι ανακούφιση,
ύπνος και γαλήνη, ευωδία και χαρά,
στερέωμα και καταφυγή,θάρρος και βοήθεια.
Ναι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων μου των αγίων,
που ευαρέστησαν ενώπιον σου
απ’των αιώνων τα βάθη ως σήμερα,
μη μου περιφρονήσης το αίτημα, Άγιε.
Μη μου αποστρέψης τη δέηση, εύσπλαγχνε.
Αλλά φύτεψε μέσα σ’αυτή μου την προσευχή
δίστομη ρομφαία, θεική, επουράνια,
φαρμακερή για τους δαίμονες
κι ωργισμένη εναντίον των πνευμάτων της πονηρίας
γεμάτην όμως συμπάθεια, συγγνώμη,
ευσπλαγχνία και καλωσύνη.
Ώστε, αν τύχη να χη αυτός που ψυχομαχάει
πολλές αμαρτίες
και διαβασθή πάνω του τούτη η προσεύχη,
να ελαφρύνης εκείνη την ώρα, Κύριε, το βάρος του,
να ελεήσης, άγιε, το πνεύμα του
και ν’αγιάσης την άνοδο του προς Εσένα.
Στεφάνωσε τον με τους οικτιρμούς σου,
γράψτον στο βιβλίο του ελέους σου,
χάρισε του την τρυφή του παραδείσου.
Παράβλεψε τις αναμίες του με το άφατο πέλαγος
των πλουσίωνδωρεών της ευσπλαγχνίας σου.
Συγχώρεσε τον, ελέησε την άθλια ψυχή του
και σώσε την.
Σπλαχνίσου, βοήθησε, ελέησε, σκέπασε
και φύλαξε τον κατά το μέγα σου έλεος.
Δείξε του φιλανθρωπία.
Στείλε του αγγέλους ειρήνης.
Στείλε του την άχραντη αγάπη σου.
Άνοιξε του την ένδοξη αγκαλία σου,
πλημμυρισέ τον μ’όλες τις άυλες ευωδίες,
για να φύγουν καταντροπιασμένοι από κοντά του
οι σιχαμεροί κι απατεώνες δαίμονες.
Κάνε τους στάχτη, Κύριε,
μέσα στης γέενας το πύρ,
που τολμάνε να ταράζουν και να φοβίζουν
τη δόλια ψυχή.
Κι αυτό άς γίνεται, Κύριε, παντού,
όπου ακουσθή η πενιχρή μου δέηση.
Ναι, δέσποτα Ιησού Χριστέ, το φώς του φωτός,
επάκουσε μου σαν πανάγαθος
και δώσε χάρη κι έλεος σ’αυτή μου την προσεύχη.
Δώρησε όλο τον εαυτό σου βοηθό και σκεπαστή
και σωτήρα,
σ’όποιον θα επικληθή το όνομα
του βορβορωμένου Νήφωνος.
Άκουσε με, Κύριε,
άκουσε με, φιλάνθρωπε και άγιε,
και χάρισε μου όσα ζήτησα
ικετεύοντας το κραταιό όνομα σου.
Αμήν!

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης