Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώτα
Γιώτα
ΤeamOwner
ΤeamOwner
Αριθμός μηνυμάτων : 187

Οι Άγιοι και τα διάφορα χαρίσματα σπεύδουν εις βοηθείαν μας Empty Οι Άγιοι και τα διάφορα χαρίσματα σπεύδουν εις βοηθείαν μας

Την / Το Πεμ Απρ 25, 2013 9:21 am
Φήμη μηνύματος : 100% (1 ψήφοι)
ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΑΓΙΩΝ
(Εις διαφόρους περιστάσεις)Το κέντρον των προσευχών μας θα πρέπει να είναι ο Ιησούς. Θα ζητώμεν απο τον Πατέρα Θεόν εν ονόματι Ιησού και θα λαμβάνωμεν (εάν βεβαίως καλώς αιτώμεν) κατά το :<< Ότι αν αιτήσητε τον πατέρα εν τω οναματί μου ,δω υμήν (Ιωαν. ιε΄ 16). Μετά όμως τον Χριστόν ας παρακαλώμεν και την Θεοτόκον, ήτις έχει μεγάλην παρρησίαν εις τον Υιόν Της. Και εν συνάχεια τους Αγίους του Κυρίου, οίτινες έλαβον παρά του Ιησού διάφορα χαρίσματα κατά το Μαρτύριον των και σπεύδουν εις βοηθείαν μας. Οι Άγιοι και τα διάφορα χαρίσματα των έχουν ώς εξής.

1) Ο Άγιος Κυπριανός, η Ιουστίνη η Παρθένος και η αγία Θωμαίς βοηθούν εις την καταπολέμησιν των σαρκικών πειρασμών ώς και επί παντός είδους μαγείας και την λύσιν αυτών.
2) Ο Άγιος Ανδρόνικος και Αγία Αθανασία, βοηθούν τα ανδρόγυνα που θέλουν να εγκρατευθούν δε ανωτέραν πνευματικήν ζωήν.
3) Η Αγία Φωτεινή, βοηθεί εις τον πόνον της καφαλής ως και κάθε όργανον αυτής.
4) Η Αγία Παρασκευή, η Αγία Ερωφύλη και ο Άγιος Ιγνάτιος, βοηθούν εις όλας τας ασθενείας των οφθαλμών.
5) Η Αγία Δωροθέα είναι δια τας ασθενείας του προσώπου ινα μη παραμορφωθή.
6) Ο Άγιος Παντελεήμων, διά πάσαν αιμορραγίαν σώματος ρινός κ.λ.π ως και τα στηθικά.
7) Η Αγία Μαγδαληνή, δια την τριχόπτωσιν και δια τους πόνους πέριξ των δακτύλων.
8) O Άγιος Αντίπας, δια κάθε ασθένειαν των οδόντων.
9) Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, δια τας παθήσεις της γλώσσης, βραδυγλωσσίας, τραυλότητα, πρήξιμον, πάσης φύσεως οιδήματα και αυπνίας.
10) Ο Άγιος Πάυλος, ο Ομολογητής, δια τον πονόλαιμον.
11) Ο Άγιος Χαράλαμπος, δια τας στομαχικάς και εντερικάς ενοχλήσεις, δια τας λυπηράς σκέψεις και διαλογισμούς.
12) Ο Βασίλειος ο Αμασεύς, δια τους ρευματισμούς,γειρών, ποδών, ισχύων (μέσης), ως και δια την απελπισίαν και απογοήτευσιν.
13) Η Αγία Ξενία, δια τας παθήσεις της καρδίας, νευρασθένειαν, πάσης φύσεως σπυριά, εξανθήματα, αλλά και παν είδος μαγείας,ως και δια την επιτυχίαν εις τας εργασίας γενικώς.
14) Η Αγία Βαρβάρα, δια τα δερματικά (ευλογία, ιλαρά, ανεμοβλογιά, λέπρα, κ.τ.λ) ώς και βοηθός εις τους ταξειδεύοντας με αυτοκίνητον, τραίνον, αεροπλάνον και παν μηχανοκίνητον μέσον.
15) Ο Άγιος Θεόδωρος, ο Στρατηλάτης, δια πάσης ρύσεως εκζέματα ως και ο Τήρων Θεόδωρος, δια την ανεύρεσιν εξαφανισθέντος προσώπου.
16) Ο Άγιος Μηνάς, δια τον ίκτερον (την λεγομένην χρυσή) ως και δια πάν απολεσθέν η αποπλανηθέν (ξελογιασμένο) πρόσωπον. Επίσης προφυλάττει απο πυρκαιάν και κλέπτας.
17) Ο Άγιος Φανούριος, δια πάντα τα απολεσθέντα.
18) Ο Άγιος Τρύφων, ο Άγιος  Ιερόθεος ο εξ Αθηνών, ο Άγιος Χαραλάμπης και ο Όσιος Σεραφείμ, δια τους κήπους, αγρούς, σπαρτά, δένδρα, φυτά, σταφιδαμπέλους κ.τ.λ
19) Ο Άγιος Νικόλαος, δια τα ταξείδιον ιδίως με ατμόπλοιον (εξ ο προστάτης των Ναυτικών), ως και προστάτης χηρών, ορφανών και παρθένων.
20) Η Αγία Πολυξένη, δια τους εργαζομένους  με σκαλωσιές, τους προστατεύει να μη κρημνισθούν, καθώς και τους ταξιδεύοντας και υποφέροντας εκ ναυτίας ως και τας εγκύους, ινα μη αποβάλουν.
21) Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Κλέαρχος, δια τας πάσης φάσεως εγκαύματα.
22) Η Αγία Ανθίππη και ο Άγιος Νικόλαος, δια τα όργανα, τας χήραςκαι τας παρθένους.
23) O Άγιος Στυλιανός, δια την προστασίαν των παιδιών και βρεφών, ως και δια την απόκτησιν τέκνου. Επίσης, εάν διαβασθή η παράκλησις του, σταματούν οι διαπληκτισμοί μεταξύ αδελφών διαφόρου ηλικίας. Ως και η Αγία Ξενία, ο Άγιος Φανούριος και η Αγία Άννα, δια την προστασίαν των τεκνών γενικώς.
24) Η Αγία Ευθασία και η Αγία Ανθία, η μήτηρ του Αγίου Ελευθερίου,δια της μητέρας που δεν έχουν γάλα ή που έχουν πολύ και πρήσκονται τα στήθη των.
25) Ο΄Αγιος Κωνσταντίνοςκαι η Αγία Ελένη, δια την προστασίαν των συζύγων.
26) Ο Άγιος Αρτέμιος, δια την κήλην παντός είδους.
27) Η Αγία Αικατερίνη και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, δια τας παθήσεις των γεννητικών οργάνων των γυναικών.
28) Ο Πρωτομάρτυς Στέφανοςκαι ο Επ.Πέτρος, δια την λιθίασιν των νεφρών της χολής και της κύστεως.
29) Η Αγία Όλγα, δια τους σεισμούς, πλημμύρας και κεραυνούς.
30) Ο Άγιος Μόδεστος, δια τας ασθενείας των ζώων ίππων, βοών, αγελάδων, προβάτων, αίγων κλπ.
31) Η Αγία Παρασκευή δια τας συζυγικάς έριδας και προστριβάς ( καλόν όμως είναι να έχουν και την εικόνα της).
32) Ο Μέγας Βασίλειος και οι Αγίοι πάντες Μάρτυρες Δέκατρεις, δια να μη πέση τις εις αίρεσιν η αλλαξοπιστήση,ως και δια πάσης φύσεως πληγάς. Και τέλος.
33) Οι Άγιοι Ανάργυροι, δια πάσαν ασθένειαν και πάθος.
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης