Μοιραστείτε
Πήγαινε κάτω
Γιώργος
Γιώργος
Author
Αριθμός μηνυμάτων : 1638
https://www.proseyxi.com

Προσευχή εις Ταξιδιώτην Empty Προσευχή εις Ταξιδιώτην

Την / Το Σαβ Φεβ 23, 2013 9:16 am
Προσευχή εις Ταξιδιώτην

Ο θεός ο θεός ημών ή αληθινή καί ζωηρά
όδός, ό συνοδεύσας τώ θεράποντί σου
Ιωσήφ, συνόδευσον, Δέσποτα, καί τώ δούλω σου (τάδε).
Ρΰσαι αύτόν από (ληστών, καί πειρατηρίων),
καί πάσης έπιβουλής τοΰ βροτοκτόνου εχθρού.
Συγχώρησον αύτώ παν πλημμέλημα εκούσιόν τε καί ακούσιον,
είτε έν εργω, εί'τε εν λόγω, εί'τε κατά διάνοιαν, έν γνώσει ή έν
άγνοια πλημμεληθέν ύπ’ αυτοΰ.
Συντήρησον την ζωήν αύτοΰ άνεπιβούλευτον,
καί τήν ψυχήν καθαράν άπό παντός μολυσμοΰ διαφύλαξον.
Τά κινήματα αυτοΰ ευόδωσον τά έπιχειρήματα ευθυνον
ύγιαίνοντα καί εύθυμοΰντα, οίς αν έπιθυμή, κατάστησον.
Ναί, δεόμενα σου, Βασιλεύ παντοδύναμε, καί άνεξίκακε Κύριε,
έπάκουσόν μου τοΰ ταπεινού, διά τήν σήν άγαθότητα,
καί παραβλεψάμενος τά πταίσματα άπαντα τοΰ δούλου σου (τάδε)
τή χάριτί σου καταπλούτισον, πλήρη τε των βιοτικών καί έπουρανίων
σου δωρεών γενόμενον, κληρονόμον καί τής ·θείας σου δόξης,
καί άνεκλαλήτου ευφροσύνης άνάδειξον.


Ότι σοΰ έστιν ή Βασιλεία, καί ή δύναμις, καί ή δόξα τοΰ Πατρός, καί τοΰ Τίοΰ, καί τοΰ Αγίου Πνεύματος, νΰν καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.
Αμήν.

_________________
Η Δύναμη του Κυρίου μας Ημών Ιησού Χριστού και όλων των Αγίων ας είναι μαζί μας Πάντοτε!!!!
Επιστροφή στην κορυφή
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης