Navigation


 Δημοσιεύματα


 Go back to the forum

Προσευχή Ορθόδοξο Προσευχητάρι   

Τι γιορτάζουμε στις γιορτές του Χριστού και της Παναγίας

Admin | Published Δευ Ιουν 24, 2019 7:42 am | 207 Αναγνώσεις

Απόσπασμα Προλόγου
.....Οΐ έτήσιες εορτές τής έκκλησίας μας διαιρούνται σέ ακίνητες καί κινητές άνάλογα μέ τό άν είναι σταθερή ή οχι ή ημερομηνία κατά τήν όποια έορτάζονται.Οί έορτές αύτές άπό άποψη περιεχομένου διακρίνονται σέ Δεσποτικές, Θεομητορικές καί έορτές Άγιων. Σ' αύτές μπορούμε νά έντάξουμε καί τίς έορτές πού άναφέρονται σέ διάφορα γεγονότα καί έχουν μικρότερη ή μεγαλύτερη σχέση μέ τίς γιορτές πού προαναφέραμε. Οί Δεσποτικές έορτές άναφέρονται στό πρόσωπο τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τό περιεχόμενο τών Θεομητορικών έορτών είναι ή Παναγία Μητέρα τού Θεού, ή Θεοτόκος καί Αειπάρθενος σ' αύτές εντάσσονται καί μερικές έορτές πού άναφέρονται στά ιερά ένδύματά της. Στίς έορτές τών Αγίων τό περιεχόμενο είναι ό έορταζόμενος ‘Άγιος ή ένα γεγονός άπό τήν ζωή του ή ή άνακομιδή τών λειψάνων του κ. τ. λ. Μιά ιδιαίτερη κατηγορία έορτών είναι αύτές πού άναφέρονται στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό, οί όποιες μπορούμε νά πούμε ότι άνήκουν στίς Δεσποτικές έορτές......

Ιερομονάχου Ιερώνυμου Δελημάρη
Ναύπακτος 2004

Τι γιορτάζουμε στις γιορτές του Χριστού και της ΠαναγίαςΤι γιορτάζουμε και πότε τις γιορτές του Χριστού

Ακίνητες Δεσποτικές Εορτές

Κινητές Δεσποτικές ΕορτέςΤι γιορτάζουμε και πότε τις γιορτές της Παναγίας

ΑκίνητεςΘεομητορικές Εορτές

Κινητές Θεομητορικές Εορτές


Πατήστε για να διαβάσετε

About the author